Kosztorys Lucia DCB88.

Nasi architekci odpowiedzą na twoje pytania

 • 71 354 59 49
 • 71 358 08 55
 • oraz: 883 909 409
Szukaj w serwisie

Znajdź projekty domów jednorodzinnych

Wybierz typ domu Typ domu:
Wybierz właściwości projektu Powierzchnia użytkowa
Dodatkowe atrybuty:
Lucia
Powierzchnia użytkowa: 93,61 m2
Powierzchnia netto: 93,61 m2
Powierzchnia zabudowy: 118,64 m2
Minimalna szerokość działki: 20,50 m
Kubatura: 582 m3
zobacz kartę projektu
Projekt domu Lucia DCB88
Dane o kosztach inwestycji*
Stan surowy zamknięty131 100 zł
Stan developerski204 100 zł

* Przybliżona wycena (netto) biura projektowego. Biuro projektowe oferuje tylko projekty, a nie zajmuje się realizacją inwestycji. Po szczegółową kalkulację należy zgłosić się do wykonawcy. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą firm wykonawczych w dziale Domy Gotowe

Dane o kosztach inwestycji są to szacunkowe koszty realizacji domu energooszczędnego.
Są one wynikiem przemnożenia jednostkowych wskaźników cenowych (zł/m²) przez powierzchnię domu. W powierzchni domu jest uwzględniany garaż oraz strych.

Stan surowy zamknięty obejmuje następujący zakres robót:

 • • roboty ziemne
 • • fundamenty
 • • ściany nośne
 • • kominy, wentylacja mechaniczna (osprzęt)
 • • elementy żelbetowe
 • • konstrukcję dachu
 • • pokrycie dachu
 • • okna i drzwi zewnętrzne

Do stanu developerskiego są doliczane:

 • • ścianki działowe
 • • tynki
 • • elewacja
 • • instalacja wodociągowa (bez baterii i armatury)
 • • instalacja kanalizacyjna
 • • instalacja gazowa
 • • instalacja c.o.
 • • instalacja elektryczna
 • Wszystkie podane kwoty są wartościami netto (bez VAT) i zostały wyliczone przy założeniu realizacji budowy przez wynajęte firmy specjalistyczne. Jest to system tańszy niż zatrudnienie generalnego wykonawcy, ale wymaga poświęcenia czasu i uwagi inwestora na zintegrowanie poszczególnych prac. Koszty realizacji można dodatkowo obniżać budując dom systemem gospodarczym. Dane szacunkowe mogą różnic się od wartości wynikającej z kosztorysu gdyż nie uwzględniają szczególnych cech budynku, takich jak poziom jego skomplikowania. Do wyliczenia wskaźników przyjęto średnią stawkę robocizny oraz minimalne ceny materiałów wg wydawnictwa Sekocenbud.


  Wraz z projektem otrzymujesz tabele kosztów.

  Tabela kosztów również zawiera wskaźnikowe wartości koszów poszczególnych robót (roboty ziemne, fundamenty, itd.) służy do oszacowania kosztów realizacji inwestycji. Jest ona dołączana do każdego projektu. Jest  to tabela zawierająca wskaźniki jednostkowe cen poszczególnych elementów robót. Jednostką w tym przypadku jest 1m² powierzchni domu liczonej dla wysokości pomieszczenia powyżej 190 cm.
  Tego typu tabela jest często wymagana przez banki przy ubieganiu się o kredyt.

  Możesz zamówić szczegółowy kosztorys wybranego projektu.

  Kosztorys jest szczegółowym wyliczeniem kosztów dla danego budynku. W oparciu o dane z projektu technicznego podaje zakres poszczególnych robót np. powierzchnie ścianek działowych, stropów, tynków; ilość betonu na fundamenty, stropy. Do kosztorysu jest dołączone szczegółowe zestawienie materiałów oraz tabela elementów scalonych. Do kosztorysu inwestorskiego przyjmowane są ceny materiałów oraz stawki robocizny wg wydawnictwa Sekocenbud. Kosztorys pozwala inwestorowi kontrolować koszty na każdym etapie robót pokazując ich zakres: nakłady na robociznę oraz ilości poszczególnych materiałów.
  Kosztorys jest w cenie 380zł brutto, można go zakupić wraz z projektem (np. wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia projektu) lub niezależnie - w tym celu skontaktuj się z nami.

  Zobacz przykładowy kosztorys.

  Możesz zamówić kosztorys ślepy wybranego projektu.

  Kosztorys ślepy podobnie jak kosztorys inwestorski jest sporządzony dla konkretnego projektu i zawiera zakres (obmiary) robót wraz ze szczegółowym zestawieniem materiałów, natomiast nie zawiera cen. Kosztorys taki może być przedstawiony wykonawcom, którzy na jego podstawie mogą przygotować ofertę.
  Cena 86,10 zł brutto. Można go zakupić wraz z projektem (np. wybierając odpowiednią opcję w formularzu zamówienia projektu) lub niezależnie - w tym celu skontaktuj się z nami.

  Zobacz przykładowy kosztorys ślepy.

  Copyright 2009 Lipińscy. Projekty domów jednorodzinnych.